SEKCIA PSYCHOLÓGIE

V rámci sekcie psychológie vám ponúkame

  • Individuálne, párové a rodinné poradenstvo a terapiu založené na systemickom prístupe
  • Skupinové sedenia pre deti, dospievajúcich, dospelých,
  • Školenia a workshopy pre rodičov, učiteľov materských a základných škôl
  • Bilaterálna integrácia
  • Programy pre materské školy (program "Druhý krok") 

Zopár základných pojmov

Systemický prístup

Prístup, kde sa terapeut nestavia do role experta na klientov život, ale cieleným kladením otázok pomáha klientovi nachádzať jeho vlastné spôsoby riešenia ťažkostí, ktoré ho trápia. Nezameriava sa na hľadanie príčin ťažkostí. Viac na www.isz.sk.

Problém

Je v systemickom prístupe vnímaný ako „pokus o riešenie“ (klient má potrebu zmeny). Prostredníctvom systemicky vedeného rozhovoru sa klient aktívne podieľa na hľadaní iných, účinnejších spôsobov riešenia a dosahovania potrebnej zmeny.

Bilaterálna integrácia

Pohybový program zameraný na rozvoj motoriky, koordinácie, rovnováhy, ale taktiež na posilnenie exekutívnych funkcií a senzomotorickej integrácie. Program BI od začiatku prazuje tak, aby sa prepájal pohyb s kogníciou. Autorkou programu je Shiela Dobie, OBE, podporili a rozvíjali ho ďalej Kristi Brown a Andrew  Dalziell v mnohých krajinách sveta. Viac na stránke www.bilateralnaintegracia.sk alebo www.avare.sk.

PhDr. Katarína Panigajová

PSYCHOLÓG

Ešte ako študentka Filozofickej fakulty som bola presvedčená, že svoje psychologické vzdelanie uplatním kdekoľvek inde, len nie v školstve. No už moje prvé zamestnanie v Diagnostickom centre pre deti spadalo do oblasti školstva. Neskôr som si vyskúšala aj pôsobenie v oblasti zdravotníctva, konkrétne v súkromnej ambulancii klinického psychológa. Po dvoch materských dovolenkách som sa predsa len opäť nechala zlákať školstvom, siedmy rok pracujem na základnej škole. Päť rokov som pôsobila aj v Centre špeciálnopedagogického poradenstva. Zároveň od čias vysokej školy pôsobím aj na Linke detskej dôvery. V centre Noel vidím priestor na využitie doterajšieho vzdelania a praxe, i osobných skúseností pri práci s malými i veľkými. Ako absolventka dlhodobého komplexného psychoterapeutického výcviku v systemickej psychoterapii (ukončeným zápisom v Zozname psychoterapeutov SPS) pracujem s klientom na hľadaní a aktivizácii jeho osobných zdrojov, znovuobjavovaním kompetencií pri riešení problému, s ktorým prichádza. Taktiež som certifikovaným terapeutom v Bilaterálnej integrácii, a naďalej sa zúčastňujem rôznych školení, workshopov a konferencií z oblasti terapie a poradenstva, krízovej intervencie a školstva.