FAQ - Často kladené otázky

Sme centrum poradenských služieb pre deti a rodičov, ktorí hľadajú odpovede na rôzne otázky súvisiace so vzdelávaním a výchovou. Tím odborníkov v našom centre poskytuje priestor na konzultácie a následne špecializované poradenské služby. Konzultácie a poradenské služby sú vysoko personalizované a zostavené špeciálne pre váš problém v rámci vzdelávania a výchovy. Kontaktujte nás a my si nájdeme čas a priestor pre vaše otázky.

Akým spôsobom budeme komunikovať a spolupracovať?

Spôsob si môžete vybrať. Mailová konzultácia, telefonický rozhovor, online konzultácia, osobný kontakt a pravidelné sedenia. Poskytujeme individuálny, priateľský a citlivý odborný prístup.

V akom časovom rozsahu bude trvať konzultácia?

V rozmedzí 20 - 60 minút, v závislosti od problému a požiadaviek.

Čo bude nasledovať po odhalení príčin neúspechu môjho dieťaťa v škole?

Spoločne s Vami a Vašim dieťaťom vypracujeme plán učenia a spolupráce. Pomôže nám to vo vytýčení si cieľov, zahrnieme do plánu efektívne techniky učenia, podporu oblastí, ktoré môžu byť u Vášho dieťaťa oslabené a ktoré chceme napraviť a posilniť.

Aký dlhý je program a plán práce s mojim dieťaťom?

Individuálny program je zostavený špeciálne pre Vaše dieťa a preto je dĺžka programu závislá od Vašej požiadavky a od závažnosti problémov v rámci výchovy a vzdelávania. Jedná sa orientačne o obdobie 4 až 10 týždňov, v problémových prípadoch aj dlhšie. Môže sa stať, že pôjde aj o dlhodobú a systematickú pomoc z našej strany. Dokážeme reagovať operatívne a posúvať sa podľa potreby.

Akým spôsobom zefektívnite proces učenia môjho dieťaťa?

Spoločne nájdeme štýl učenia Vášho dieťaťa. Je viacero štýlov učenia. Jeho poznanie do veľkej miery určuje efektívnosť získavania nových poznatkov, ich zapamätávanie i spôsob vybavovania si z pamäte. Pozornosť upriamime na prácu s textom, aby sme podporili proces čítania s porozumením, ktoré je kľúčové v každom predmete školského vyučovania. Ponúkneme Vám efektívne pomôcky, ktoré proces učenia podporia a zjednodušia.

Akým spôsobom pracujete s dieťaťom, ktoré má poruchy učenia?

Jednotlivé poruchy učenia môžu negatívne ovplyvniť úspešnosť dieťaťa v škole. Sme presvedčení, že každé dieťa potrebuje zažiť úspech už v prvom ročníku. Ku každej poruche učenia existujú konkrétne postupy, ktoré dieťaťu uľahčujú učenie.

Je doučovanie anglického jazyka individuálne alebo skupinové?

V rámci doučovania anglického jazyka dokážeme reagovať na Vaše požiadavky a vieme realizovať doučovanie anglického jazyka individuálnou formou, ale aj skupinovo. Opäť to závisí od toho, čo chceme dosiahnuť. Pri kvalitnom doučení anglického jazyka uprednostňujeme individuálnu formu doučovania. Pri hravej forme doučovania a rozvíjaní konverzácie uprednostňujeme formu malých homogénnych skupiniek. Dokonca si takú skupinku môžete vytvoriť aj Vy sami z Vášho okolia.

Je doučovanie všeobecných vyučovacích predmetov na ZŠ individuálne alebo skupinové?

Uprednostňujeme individuálnu a zacielenú formu doučovania.

Ozvite sa nám

Vašu požiadavku bezplatne zanalizujeme
a ušijeme vám ponuku na mieru

Kontaktný formulár