Jesenná extra ponuka

VYBERTE SI Z EXTRA PONUKY PROGRAMOV

Doučovanie predmetov
 • pre žiakov 1. stupňa ZŠ
 • slovenský jazyk a matematika
 • cena, počet lekcií a frekvencia na základe dohody
 • lektorka: Mgr. Jana Imrová
Konverzačná angličtina
 • učenie sa pomocou príbehov, situácií, diskusií, kladenia otázok a tvorenia odpovedí
 • úplne celé strenutie prebieha v anglickom jazyku 
 • pre deti od 9 do 14 rokov
 • 30 lekcií (90 minút)
 • lektorka: Mgr. Jana Imrová
 • cena: 379 € za celý školský rok
Hravá angličtina
 • učenie sa pomocou tvorivých hier, divadla, rozprávok, piesní
 • úplne celé strenutie prebieha v anglickom jazyku 
 • pre deti od 5 do 8 rokov
 • 30 lekcií (60 minút)
 • lektorka: Mgr. Jana Imrová
 • cena: 297 € za celý školský rok
Angličtina One to One
 • individualizovaný kurz na podporu komunikácie, práce s textom, aktívne počúvanie
 • úplne celé strenutie prebieha v anglickom jazyku 
 • vekovo neobmedzené
 • 30 lekcií (90 minút)
 • lektorka: Mgr. Jana Imrová
 • cena: 499 € za celý školský rok
Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina
 • Máte doma budúceho prváka? Máte doma druháka, ktorý sa trápi s čítaním a bolí ho už len pohľad na čítanku? U nás v Noeli rozvíjame fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina. Aby bol nácvik čítania a písania jednoduchší, dieťa potrebuje vedieť dekódovať = previesť zvuk na písmeno. Radi Vaše dieťa naučíme dekódovať, aby malo z čítania radosť, aby mu išlo písanie hravo a bez chýb.
 • Program pomôže najviac deťom s odkladom školskej dochádzky, deťom, ktoré v škole nezažili úspech, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, s rôznymi logopedickými ťažkosťami, so zdravotným oslabením, deťom s poruchami učenia, všetkým deťom, ktoré chceme naučiť čítať s porozumením.
 • Stretávať sa budeme 2x týždenne v malej skupinke detí (5 detí) od septembera do decembra 2023. U nás sa deťom chce učiť :)
 • 30 stretnutí (60 minút) 2x týždenne
 • Lektorka: Mgr. Dušana Farkašová
 • Cena: 99 € na mesiac